Historie hradu

Je vidět už zdálky. Touláte se prašnými cestami, nasáváte vůni vlnících se lánů a nastavujete tváře přívětivým slunečním paprskům. Kam se hnete, tam na vás kývá a zve vás k návštěvě. Kunětická hora, jejíž silueta dominuje východočeskému Polabí odnepaměti. Avšak vždycky nevypadala tak jako dnes. Kdysi kupolovitý kopec dává vědět, že jej poznamenaly lidské ruce. Na jeho vrcholu stojí polorozbořený středověký hrad a oblé svahy nahradil skalnatý sráz.

Bleskurychlá stavba

Pohlednice z 20. let 20. století Je to už nějaký ten pátek – přesněji pár desítek milionů let – co se v dnešním Pardubicku ze země vyloupl kupolovitý kopeček. Široko daleko kolem se rozkládala úrodná rovina, kterou brzy osídlili lidé. Je s podivem, že vrchol Kunětické hory čekal na strategické využití až do 13. století. O tom se však můžeme jen dohadovat. První písemná zmínka o zdejším hradu je teprve z 15. století. V roce 1420 se tu pod vedením kněze Ambrože shromáždil lid podobojí, tedy šlechtici a kněží, kteří byli proti oficiální církvi. Později hrad obsadil Diviš Bořek z Miletínka, který se jal objekt přestavět. Bořek byl sice chudý zeman, zato mužský co k čemu! „Kuňku“ vztyčil už za dva roky! A později si přišel také na slušný majetek.

Náboženské spory

… aneb jak přijít k penězům – o tom by mohl Bořek z Miletínka vyprávět. Stal se husitským hejtmanem, vyhrál pár bitev, zmocnil se majetku, a pak se jal propagovat smíření s císařem Zikmundem. Přidal se k umírněným pražanům, které v roce 1434 vedl spolu s panskou jednotou proti táborsko-sirotčím vojskům jako nejvyšší hejtman. Bitva u Lipan skončila podle jeho představ a císař Zikmund dokázal jeho snahu ocenit. Bořek z Miletínka stanul po boku nejbohatších východočeských šlechticů. Zemřel roku 1437, a poté se jeho obrovské panství postupně rozpadlo.

Staré dobré časy

Kunětická Hora na obraze K. H. Máchy (1833) Po Bořkově smrti se majitelé Kunětické hory střídali, aby v roce 1491 padl hrad do rukou mocného šlechtice Viléma z Pernštejna. Nastávající více než půlstoletí se neslo v duchu pozdně gotických a renesančních přestaveb. Na Kunětické hoře se za nově vybudovanými velkými okny otevíraly společenské sály a reprezentační síně. Tenkrát by snad nikoho nenapadlo říkat majestátní stavbě jménem „Kuňka“, jímž dnes hrad přátelsky a domácky častujeme. O tehdejším významu Kunětické hory svědčí návštěva krále Vladislava Jagellonského, který se přijel podívat, jak Vojtěcha a Jana – syny Viléma z Pernštejna – pasují na rytíře. Mimochodem, o slavné návštěvy neměl hrad nouzi ani o tři staletí později. To sem zavítal císař František I. a později i arcivévoda Ferdinand. Panovník se sice nechal slyšet, že by se chátrající stavbě mělo dostat pozornosti, ale jeho slova nikdo nevzal příliš vážně. Rekonstrukce se dočkala jen kaple a střecha nad velkou síní.

Po stopách úpadku

Kunětická hora se těšila slávě až do doby, kdy si Pernštejnové vybrali za stálé sídlo nedaleké Pardubice a hrad prodali arciknížeti Maxmiliánovi. Za třicetileté války se přihnala švédská vojska, aby nad chátrajícím objektem definitivně udělala kříž. Hrad byl v roce 1645 dobyt, vypleněn a vypálen. Posledním hřebíkem do rakve se stal lom, vznikající při úpatí znělcového kopce. Těžba kamene si vyžádala jižní část hradního areálu. Ta se zřítila. Lom byl zrušen až v roce 1920. O tři léta později se začalo s velkolepou rekonstrukcí, která sice změnila tvář stavby dost citelně, zato na hradě vykouzlila dnešní přátelskou atmosféru.

Třešně a politika

Kunětická Hora - Historie V 19. století a na začátku 20. století se Kunětická hora stala symbolem kraje. Tehdy byla spojována s národně obrozeneckým a politickým zápasem. Když na svazích a v podhradí voněly kvetoucí třešně, vydával se sem lid protestovat. Národních manifestací, táborů lidu a proslulých poutí se s přáteli účastnil i známý český dramatik Václav Kliment Klicpera.

Aleje třešní voní na „Kuňce“ jaro co jaro dodnes. A lákají k procházce – byť nepoliticky zaměřené…

Víte že…

Víte, že lázeňské městečko Bechyně v jižních Čechách prý založila sama kněžna Libuše? Podle některých se má nedaleko odsud dokonce nacházet její hrob.© Online Travel Solutions Poděkování