Prohlídkový okruh

Kdyby měli Kunětickou horu vyzdvihovat reklamní propagátoři, jistě by použili oblíbeného spojení „tři v jednom“. „Kuňka“ je hrad, jehož interiéry místy připomínají zámek. Navíc je z ní krásný rozhled široko daleko. Návštěvníci jistě ocení i fakt, že si zdejší zdi oblíbilo mládě „skutečného draka“. Ten se jako v zoologické zahradě pyšně vznáší nad polorozbořenou částí stavby, děsí děti a úctyhodnými rozměry fascinuje dospělé.

Turistické informace

Kunětická hora - Prohlídkový okruh Přímo pod hradem se nachází parkoviště a nedaleko odtud naleznete infocentrum Dědy Vševědy. Podrobnější dopravní informace najdete v sekci Kudy k nám. Prohlídku hradu můžete absolvovat samostatně nebo za symbolický příplatek s průvodcem (pokud se k návštěvě sejde alespoň pět osob). Prohlídka trvá asi 50 minut a maximální počet lidí ve skupině je padesát. Podrobnější informace o otevírací době a vstupném spolu s kontakty naleznete v kapitole Turistické informace. Na nádvoří slouží návštěvníkům občerstvení s venkovní zahrádkou. Nejen děti nadchne hradní lukostřelnice, v níž si můžete vyzkoušet střelbu lukem a kuší. Příležitostně se zde konají různé kulturní akce, při nichž se historické zdi stanou kulisami rytířských soubojů či letových ukázek dravců.

Dnešní podoba hradu

Za svůj nynější vzhled vděčí Kunětická hora architektovi Dušanu Jurkovičovi, který v letech 1923 až 1928 vypracoval plán její rekonstrukce v regotizujícím duchu. Posledních úprav se hrad dočkal asi o sedmdesát let později. V současnosti je oblíbeným cílem turistů, kteří se sem sjíždějí z široka daleka. Přijíždějí obdivovat zachovalou část opevnění, paláce, věž a kapli.

Před hradní bránou

Kunětická hora - Prohlídkový okruh Od parkoviště v podhradí vede k historické památce asfaltová cesta, po níž proudí davy natěšených návštěvníků. Nenechte se zmást. Z druhé strany se dá na vrchol dostat prašnou stezkou, nad níž se sklání zelenavé koruny stromů. Už zdálky si všimnete zachovalých částí hradního opevnění, které nechali vybudovat mocní Pernštejnové. Býval tu široký parkán, dvojitá hradba ze severní strany, předhradí i příkop a most. Svědkové těch nekrvavějších bitev – mohutné rondely – přetrvali dodnes. Před vstupem do vlastního areálu hradu čeká návštěvníky několik vyhlídkových míst a studna, která snad bývala hluboká úctyhodných 70 metrů. V průběhu let však byla zanášena a přestože je v současnosti po vyčištění, dosahuje pouhé třetiny někdejší hloubky. Škoda, s romantickými představami o bezedné studně, vedoucí do pekel, tu neuspějete.

Prohlídka hradu

Nemusíte zoufat, pokud se vás při prohlídce neujme průvodce. Cesta hradem je značená a nechybí ani informační tabule, podávající vyčerpávající informace tu o historii stavby, tam o archeologickém výzkumu a jinde o geologii Kunětické hory. Mezi nejzajímavější prostory hradu patří rytířský sál se sklípkovou klenbou; paláce v prvním patře, v nichž jsou expozice, věnující se parforsním honům či polorozbořená místnost se „skutečným“ dračím mládětem. V hradním sklepení se dozvíte něco o archeologickém výzkumu, při kterém bylo nalezeno obvodové zdivo z druhé poloviny 14. století a pozůstatky někdejší válcové věže. Kromě střepů z nejrůznějších nádob a kachlí stojí za pozornost hrací kostky, staré více než půl tisíciletí.

Zločin, trest a krásný výhled

Kunětická hora - Prohlídkový okruh Jestli máte dost odvahy, zajděte se podívat do kunětické mučírny. Expozice, příznačně nazvaná „Zločin a trest“, informuje o středověkém právu útrpném. A protože není nad názornou ukázku, můžete si v prosklených vitrínách prohlédnout skutečné mučící nástroje. Je tu obojek s hruškou, potupná maska a pranýř. Originalitou však suverénně vede středověký „katovský ceník“, podle kterého se dozvídáme, že kdysi tohle řemeslo pěkně vynášelo. Však také popravčí za své bohatství platili společenským zavržením. Jejich domy musely stát daleko za městem. Až se vám z toho, jak lidé kdysi trestali hříšníky, naježí kůže, je pravý čas podívat se do místní kaple sv. Kateřiny, kde Bůh za pár Otčenášů rozdával odpuštění. Zde upoutá pozornost především pozdně gotická sklípková klenba.

Na „Kuňku“ se nestoupá jen kvůli stavbě samotné. Z hradní věže je neobyčejný výhled. Za příznivého počasí přehlédnete Železné hory, Českomoravskou vysočinu, Orlické hory i Krkonoše.

Víte že…

Víte, že České Švýcarsko je nejen zachovalá příroda, ale i bezpočet kulturních památek, vyhlídek a turistických možností? Výchozím bode pro turistiku v tomto kraji je Hřensko, odkud se například můžete svézt na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.© Online Travel Solutions Poděkování